Disclaimer Privacy
high hair hoogstraten

 

 

Disclaimer - Privacy

 

Informatie op deze site:

 

Deze website is eigendom van High-Hair Hoogstraten.

 

Contactgegevens:

 

· Maatschappelijke zetel: Vrijheid 127 / B-2320 Hoogstraten

· Tel.: 03/314 20 22

- E-mail: info@high-hair.be

· BTW nummer: BE 0478 158 728

 

De toegang tot de informatie op deze Website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in. Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wel aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.

 

1. Auteursrecht

 

De inhoud en de illustraties van deze website zijn beschermd door de internationale verdragen over de auteursrechten. De gegevens in deze website en alle bijbehorende beelden en illustraties zijn eigendom van High-Hair en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van High-Hair. Voor alle nadere inlichtingen kunt u zich wenden op de gegevens die hierboven vermeld staan.

 

2. Aansprakelijkheid

 

High-Hair ziet toe op de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens op haar Website, maar kan niet waarborgen dat ze actueel, juist en volledig zijn op het ogenblik dat ze worden geraadpleegd. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze Website wordt geen garantie gegeven. De informatie kan overigens onjuistheden of tikfouten bevatten. De gebruiker moet zich eveneens bewust zijn van het feit dat hij de aangeboden informatie op eigen risico gebruikt, en dat deze informatie onaangekondigd kan worden gewijzigd. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met High-Hair.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot of gebruik van de site op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. High-Hair kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of zelfs toevallige schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. High-Hair kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig het gevolg is van een onjuiste of defecte verbinding of van elk ander gebruik in combinatie met alle mogelijke computerapparatuur of enige welbepaalde software of hardware.

De links naar andere Websites die deze Website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van deze externe Websites of van de inhoud ervan. High-Hair neemt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze Websites of voor het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. Wie zoekmachines gebruikt, dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat het Internet informatie omvat waarvan de inhoud illegaal of schadelijk zou kunnen zijn, en erkent dat High-Hair over geen enkel middel beschikt om deze illegale of schadelijke documenten te controleren. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak; de gebruiker moet alle voorzorgen nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen aantasten.

 

3. Geschillen

 

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Website of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het raadplegen van deze Website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Turnhout, België en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

 

Privacy beleid

 

High-Hair respecteert uw online privacy en doet daarom al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze Website te beschermen.

U kan onze Website bezoeken zonder, ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Om bepaalde producten en diensten, die op onze Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet High-Hair evenwel kunnen beschikken over sommige van uw persoonsgegevens. High-Hair zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

High-Hair treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld. U kan ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van High-Hair hieronder vermeld.

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internet browsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

 

U kan met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@High-Hair.be of door te schrijven naar High-Hair, ter attentie van Leen Renders, Vrijheid 127, B-2320 Hoogstraten, België.

Copyright © 2018 High-Hair Alle rechten voorbehouden

Openingsuren

maandag: 9u tot 17u30

dinsdag: 9u tot 17u30

woensdag: 9u tot 18u

donderdag: 12u tot 20u

vrijdag: 8u30 tot 18u

zaterdag: 7u30 tot 16u

VRIJHEID 127

2320 HOOGSTRATEN

03/314 20 22

 

instagram high-hair
Facebook High-Hair